Dat veel mensen de zwerfdieren in Suriname een warm hart toedragen, blijkt uit de belangstelling voor onze stichting. We hebben binnen korte tijd een groep trouwe donateurs aan ons weten te binden. Het gaat hier zowel om particulieren als om bedrijven. En het betreft niet alleen geld, maar ook giften in natura. Zo sponsoren diverse farmaceutische bedrijven benodigdheden (narcosemiddelen, hechtmateriaal e.d.) voor de sterilisatie van zwerfhonden. 

Meer vrienden

De Stichting Dutchypuppy heeft een tweedehands dierenambulance geschonken en draagt ruimhartig bij aan het sterilisatieproject.

De Stichting Daadwerkelijke Dierenbescherming draagt financieel bij aan het sterilisatieproject evenals de Moyra Stava-Morena Stichting en Stichting de Zwerfkat.