Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname heeft ten doel:
Het doen bevorderen van projecten en activiteiten en het ter beschikking stellen van middelen die direct
of indirect ten goede komen aan de zorg ten behoeve van dieren in Suriname in de meest ruime zin en in
het bijzonder ondersteuning van de Stichting Dierenbescherming Suriname, gevestigd te Paramaribo,
in haar activiteiten om een dierenasiel op te richten en in stand te houden.

De baten en lasten worden verantwoord in de jaarrekening.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer ( RSIN ofwel fiscaal nummer ) is 8171.38.420

Klik voor de jaarrekening op het jaartal: 2022