De Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.