De populatie zwerfhonden groeit snel en dat is geen gunstige ontwikkeling. Zwerfhonden vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en voor een veilige verkeerssituatie. Belangrijker dan de opvang van zwerfhonden is het voorkómen van zwerfhonden. Met behulp van een jaarlijks terugkerend sterilisatieproject proberen we het zwerfhondenprobleem structureel op te lossen!

 

Jepi joe dagoe, jepi ala dagoe!

Oftewel: Help uw hond, help alle honden! Dit is de slogan van een grootschalig sterilisatieproject dat onze stichting elk jaar samen met de Dierenbescherming in Suriname uitvoert. In twee weken tijd worden circa 550 honden gesteriliseerd. Daarmee voorkomen we jaarlijks de geboorte van zo'n 5.000 pups. De sterilisaties worden uitgevoerd door Nederlandse en Surinaamse dierenartsen. Zij worden daarbij geholpen door Surinaamse vrijwilligers en Nederlandse studenten van de paraveterinaire opleiding aan het Wellantcollege in Dordrecht.

 

Hoe het begon...

In 2009 hebben we een pilotproject uitgevoerd. De honden waren afkomstig uit de wijk Latour, één van de armste wijken in Paramaribo. In het oorspronkelijke plan zouden we alleen zwerfhonden steriliseren, maar tijdens het vangen bleek dat negen van de tien zwerfhonden in Latour tóch een eigenaar hadden. Toen hebben we de hondeneigenaren uit Latour de mogelijkheid geboden om, tegen een vrijwillige bijdrage, hun hond(en) te laten steriliseren. Dat werd gewaardeerd, want in Suriname kost een sterilisatie van een hond normaal zo'n 60 euro, een fors bedrag voor de bewoners van Latour. De nieuwe aanpak had ook een aantal voordelen. Ten eerste hoefden we de honden niet langer zelf te vangen, ten tweede konden we de hondeneigenaren ook adviezen meegeven ten aanzien van de voeding, leefomstandigheden en gezondheid van hun hond(en) en ten derde konden de meeste honden thuis herstellen van de operatie. Nu opereren we, naast zwerfhonden, veel honden die een eigenaar hebben. Elk jaar is een andere (achterstands)wijk aan de beurt.

 

Grote belangstelling

De belangstelling voor het project is ongekend groot. Vrijwel alle Surinaamse kranten, televisie- en radiostations besteden veel aandacht aan de actie. Met als gevolg dat we voortdurend gebeld worden door hondeneigenaren uit heel Suriname die hun hond(en) graag willen laten steriliseren. Vooralsnog moeten we veel mensen teleurstellen, maar gelukkig wordt het sterilisatieproject jaarlijks herhaald, zodat verschillende wijken van Paramaribo aan bod komen. Echter, daar is geld voor nodig. Veel geld, want één sterilisatie kost 60 euro. Helpt u ons het sterilisatieproject voort te zetten?