De Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) zet zich in voor het belang van dieren in Suriname. Op dit moment richt de stichting zich vooral op de hulp aan zwerfdieren, omdat hun situatie het meest schrijnend is.

Zwerfdieren
Dierenasiel
Sterilisatie
Dierenvervoer
Voorlichting

Zwerfdieren
De populatie zwerfdieren groeit snel en dat is geen gunstige ontwikkeling. Zwerfdieren vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en voor een veilige verkeerssituatie. De Stichting DBS haalt jaarlijks honderden zwerfdieren van de straat. Deze dieren worden naar het asiel gebracht. Daar worden ze medisch verzorgd, ontwormd, gevaccineerd en gesteriliseerd. Vrijwel alle dieren vinden uiteindelijk een nieuw huis.

Dierenasiel
Op 14 februari 2009 heeft 'first lady' Liesbeth Venetiaan het eerste dierenasiel van Suriname officieel geopend. Halverwege 2007 was het hondenverblijf al opgeleverd en in gebruik genomen. In 2008 is het asiel uitgebreid met een service-unit (ontvangst, intake, administratie) en een polikliniek. Begin 2009 werd het kattenverblijf opgeleverd en daarmee is het asiel voltooid. Het asiel biedt nu onderdak aan 60 zwerfhonden en 20 zwerfkatten. De bouw van het asiel is grotendeels bekostigd door de vriendenstichting in Nederland. De Surinaamse overheid heeft de oprichting van het asiel gesteund door 0,8 hectare grond ter beschikking te stellen.

Sterilisatie
Nog belangrijker dan de opvang van zwerfhonden is het voorkómen van zwerfhonden. Alleen door het zwerfhondenprobleem bij de bron aan te pakken, kunnen we het oplossen. Daarom organiseren we elk jaar een grootschalig sterilisatieproject. In twee weken tijd worden circa 450 honden gesteriliseerd. Daarmee voorkomen we jaarlijks de geboorte van zo'n 4.500 pups. De sterilisaties worden uitgevoerd door Nederlandse en Surinaamse dierenartsen. Zij worden daarbij geholpen door Surinaamse vrijwilligers en Nederlandse studenten van de paraveterinaire opleiding aan het Wellantcollege in Dordrecht. Het project wordt grotendeels bekostigd door de vriendenstichting in Nederland.

Dierenvervoer
De Nederlandse stichting Dutchypuppy van Bridget Maasland heeft een tweedehands dierenambulance gedoneerd om honden van de straat te halen en om meldingen van dierenmishandeling na te trekken. Om dit vervoer te kunnen bekostigen, wordt de auto ook commercieel – als dierentaxi – ingezet.

Voorlichting
Kerntaak van de Stichting DBS is het geven van voorlichting over de verzorging van dieren. Het bestuur en vrijwilligers van de stichting DBS verspreiden folders, geven interviews in dagbladen, treden op in radio- en televisieprogramma’s, verzorgen lesprogramma’s op scholen en staan op beurzen.
Daarnaast onderhouden ze contacten met politieagenten (voor de handhaving van de regelgeving m.b.t. dierenleed) met bestuurders en politici (voor diervriendelijke beleidsmaatregelen), met bedrijven, met bekwame dierenwinkels en met dierenartsen.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Dierenbescherming Suriname