De Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname heeft geen keurmerk aangevraagd bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), omdat de inschrijving ruim vierduizend euro kost. Wij zijn een kleine organisatie en wij willen uw giften zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de zwerfhonden in Suriname. Van vierduizend euro kunnen wij bijna 70 honden laten steriliseren.

Verantwoording afleggen
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over ontvangen giften en de doelen waaraan deze zijn besteed. Verder sturen we u regelmatig een nieuwsbrief. Daarin houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Belastingdienst en KvK
De  Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname staat geregistreerd bij de Belastingdienst (als een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in Artikel 24 van de Successiewet) en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28112544.